ที่ตั้งและศูนย์บริการ ตามแบรนด์สินค้า

สาขาเชียงใหม่  

2/1, 2/2 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

เบอร์โทร : 053-409482-5

สาขาพันธุ์ทิพย์   

อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5 ห้องเลขที่ 51021-51022 เลขที่ 604/3 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทร : 02-656-6037

สาขาร่มเกล้า                       

88/1 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 02-138-9866

สาขาสุราษฎร์ธานี     

 225/58 หมู่ 1 ถนนเสม็ดเรียง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 077-217-907-9

สาขาพิษณุโลก     

117/7 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 055-212323-5

สาขาขอนแก่น   

126/54 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 043-247-291-2

สาขาสุราษฎร์ธานี     

 225/58 หมู่ 1 ถนนเสม็ดเรียง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 077-217-907-9

สาขานครราชสีมา      

1630/10 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 044-262-520-2

สาขาระยอง  

18/34 หมู่ 1 ถนนราชชุมพล ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 038-807137-9

สาขาหาดใหญ่

 85 ซอย10 (เพชรเกษม) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 044-262-520-2

สาขาพระราม 3

เลขที่ 493/7-8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย   

เบอร์โทร : 021-539-600 กด 5 / กด1

สาขาเซียร์รังสิต

ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เลขที่99 ห้องเลขที่ทีบี059 – ทีบี060 ชั้น 3 หมู่ที 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี   

เบอร์โทร : 02-153-9600 กด 5 / กด1

สาขาศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เลขที่7 อาคารฟอร์จูนทาวน์ห้องเลขที่3พี83 – 3ซี84 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทร :  02-153-9600 กด 5 / กด1

สาขาชลบุรี

เลขที่170/125 หมู่ที่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ประเทศไทย  

เบอร์โทร : 02-153-9600 กด 5 / กด3

สาขาเชียงใหม่

เลขที่161/38-39 ต.หนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย  

เบอร์โทร : 02-153-9600 กด 5 / กด2

สาขาพิษณุโลก

เลขที่785/11-12 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย  

เบอร์โทร : 02-153-9600 กด 5 / กด2

สาขาขอนแก่น

เลขที่888/20 ถนนเหล่านาดี ตำบ้านเป็ด อำเมือง ขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 02-153-9600 กด 5 / กด4

สาขานครราชสีมา

เลขที่440/5 ถนนมิตรภาพหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย 

เบอร์โทร : 02-153-9600 กด 5 / กด4

สาขาหาดใหญ่

เลขที่324 ถนนคลองเรียน1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 02-153-9600 กด 5 / กด5

สาขาภูเก็ต

เลขที่156/50-51 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 02-153-9600 กด 5 / กด5

สาขาเชียงใหม่    

2/1, 2/2 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

เบอร์โทร : 053-409-482-5

สาขาพันธุ์ทิพย์   

อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5 ห้องเลขที่ 51021-51022 เลขที่ 604/3 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทร : 02-656-6037

สาขาร่มเกล้า   

88/1 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 02-138-9866

สาขาสุราษฎร์ธานี              

225/58 หมู่ 1 ถนนเสม็ดเรียง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 077-217-907-9

สาขาพิษณุโลก

117/7 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 055-212-323-5

สาขาขอนแก่น  

126/54 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 043-247-291-2

สาขาสุราษฎร์ธานี     

225/58 หมู่ 1 ถนนเสม็ดเรียง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 077-217-907-9

สาขานครราชสีมา  

1630/10 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย

เบอร์โทร : 044-262520-2

สาขาระยอง

18/34 หมู่1 ถ.ราชชุมพล ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

เบอร์โทร : 038-807-137-9, 0825028966

สาขาหาดใหญ่

85 ซอย 10 (เพชรเกษม) หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

เบอร์โทร : 044-262-520-2

เฉพาะ บริการ  On-site Service

Call Center : 1800-012-214

Technical Support : 02-787-3344

เฉพาะ บริการ  On-site Service

เบอร์โทร : 02-670-7250 /1800 0060 07

TEL . 02-263 6888

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 09.00น. – 21.00น(ตามเวลาท้องถิ่น ยกเว้นวันหยุดราชการ)

Call Center  02-126-3700

8:00 -18:00 MON-SUN  (Including holidays)

Bangkae OPPO Service Center

ศูนย์บริการ OPPO SERVICE สาขาบางแค ห้อง 3S-F7A ชั้น 3 เลขที่ 275 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร 10160

เบอร์โทร : 02-482-9522

เวลาเปิดให้บริการ 10:00-20:00  / ไม่มีวันหยุด

Bangna OPPO Service Center

เซ็นทรัลบางนา ชั้น5 ห้อง 506/2 เลขที่ 587,589 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา

เบอร์โทร : 0-274-57075

เวลาเปิดให้บริการ 10:00-20:00  / ไม่มีวันหยุด

Maboonkrong OPPO Service Center

ศูนย์การค้า MBK ชั้น 5 Pla.No.444 F05B004000 อาคารเอมบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

ขอบเขตการให้บริการ

เบอร์โทร : 02-003-1641 //063-836-0017

เวลาเปิดให้บริการ 10:00-20:00  / ไม่มีวันหยุด

Fashion island OPPO Service Center

587,589, 589/7-9 ห้อง3064B ชั้น3 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 096-956-6140

เวลาเปิดให้บริการ 10:00-20:00  / ไม่มีวันหยุด

Rama9 OPPO Service Center

ตึกชำนาญเพ็ญชาติ เลขที่ 65/7 ชั้น 1 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา

เบอร์โทร : 093-634-3995

เวลาเปิดให้บริการ  09:00-18:00

Seacon Square Srinakarin OPPO Service Center

ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ล็อกB001 ชั้น B1 เลขที่55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 092-943-0471

เวลาเปิดให้บริการ  11:00-20:00

Rama2 OPPO Service Center

เซ็นทรัลพระราม2 ชั้น2 ห้อง EC212 เลขที่ 160 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 082-520-7975

เวลาเปิดให้บริการ  10:00-20:00

Central Pinklao OPPO Service Center

เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ห้องเลขที่ 350 ชั้นที่ 3 ที่อยู่ 7/1 ถนน บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

การให้บริการ : ซ่อมเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง; อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; การให้คำปรึกษา; ส่งซ่อมด่วน

เบอร์โทร : 02-062-1643 / 082-578-866

เวลาเปิดให้บริการ  10:00-20:00

The mall Thapra OPPO Service Center

เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ท่าพระ ชั้น 2 ห้อง 2S-L8 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร10160

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 095-384-6514

เวลาเปิดให้บริการ  10:00-20:00

Ayutthaya OPPO Service Center

อยุธยา ซิตี้ พาร์ค เลขที่ 126 ชั้น 2 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 063-795-4100

เวลาเปิดให้บริการ  10:00-20:00

Kanchanaburi OPPO Service Center

อาคารเลขที่ 286/23-25 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 092-941-5967

เวลาเปิดให้บริการ  :  09:00-18:00

Lopburi OPPO Service Center

ศูนย์บริการ OPPO SERVICE สาขาลพบุรี เลขที่ 88/87 ม.1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

การให้บริการ: อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 092-720-7405

เวลาเปิดให้บริการ: 09:00-18:00

Central Salaya Service Center

Central Salaya ห้อง234 ชั้น2 เลขที่99/21 หมู่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

เบอร์โทร : 034-144-500

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

Nakhonpratom OPPO Service Center

โครงการสยามพลาซ่า ห้อง 201 เลขที่ 10/1 ถนนทวาราวดี ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 091-776-4581

เวลาเปิดให้บริการ: 09:00-18:00

Central Westgate OPPO Service Center

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ เลขที่ 199/3 ห้อง 288 ชั้น 2 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 094-859-3778

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

Ngamwongwan OPPO Service Center

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน mobile zone ชั้น 5 No.G2 เลขที่30/39-50 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 02-550-1131

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

Future Rangsit OPPO Service Center

ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์รังสิต ชั้น 3 ถนน พหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

เบอร์โทร :  092-943-0474

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

Prachinburi OPPO Service Center

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาปราจีนบุรี เลขที่ 72 ชั้น2 ห้องB206 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 091-017-8799

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

Hua Hin district OPPO Service Center

อาคารเลขที่ 15/114 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

Tel. 032805805 / 064-8634728

เวลาเปิดให้บริการ: 09:00-18:00

Samrong OPPO Service Center

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 4 999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 064-781-0070

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

Robinson Saraburi

โรบินสันสระบุรี ชั้น 2 เลขที่ 99 ม.1 ตำบลตลิ่งชั่น อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

Tel. 0953567006

เวลาเปิดให้บริการ: 11:00-20:00

Sriracha OPPO Service Center

90/1 ชั้น2 ห้อง 261 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 095-626-6307

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

Chonburi OPPO Service Center

หมู่บ้านอรินสิริ 600/17 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130

เบอร์โทร : 061-162-0235

เวลาเปิดให้บริการ: 09:00-18:00

Rayong OPPO Service Center

ชั้น 2 บริเวณโซน plaza ศูนย์การค้าแพชชั่น ชอปปิ้ง เดสติเนชั่น เลขที่ 554 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 061-675-8332

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

Chiangmai OPPO Service Center

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น 3 ห้องเลขที่ 359/2-New 2 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 092-943-0469

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

Chiang rai OPPO Service Center

392/19 ม.13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร :  097-994-6597

เวลาเปิดให้บริการ: 09:00-18:00

Robinson Kamphaengphet Service Center

โรบินสันกำแพงเพชร ชั้น2 ห้อง202 เลขที่651/1 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 055-867-226

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

Lampang OPPO Service Center

108/4 ถนนไฮเวย์-ลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

การให้บริการ :  อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

Tel. 0647270339

เวลาเปิดให้บริการ: 09:00-18:00

Nakhonsawan OPPO Service Center

1102/117 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 098-762-0646

เวลาเปิดให้บริการ: 09:00-18:00

Phitsanulok OPPO Service Center

เซ็นทรัลพิษณุโลก ชั้น2 ห้อง 206 เลขที่ 9/99 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 092-948-4012

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

Chumphon OPPO Service Center

188/123 ถนนศาลาแดง ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 096-949-2031

เวลาเปิดให้บริการ: 09:00-18:00

Krabi OPPO Service Center

ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 349 ห้อง GBB001 หมู่ 11 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง กระบี่ 81000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 096-658-0014

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

Nakhonsritammarat OPPO Service Center

101/68 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 075-800-210

เวลาเปิดให้บริการ: 09:00-18:00

Pattani OPPO Service Center

อาคารเลขที่ 57/2 ถนนยะรัง ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 073-710-550

เวลาเปิดให้บริการ: 09:00-18:00

Muang Phuket Oppo Service Center

74-75 Central Phuket Room IT-02 Floor 2 MOO 5 WICHIT (subdistrict) MUANGPHUKET (district) PHUKET (province) 83000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 098-534-9380

เวลาเปิดให้บริการ: 11:00-20:00

Hat Yai District OPPO Service Center

ห้องเลขที่ 319-320 ชั้น 3 เลขที่ 1520 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เบอร์โทร : 092-948-4008

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

Suratthani OPPO Service Center

เลขที่ 327/7 ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 063-616-1655

เวลาเปิดให้บริการ: 09:00-18:00

Trang OPPO Service Center

16/2 ถนนวัดคลองน้ำเจ็ด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 096-750-5322

เวลาเปิดให้บริการ: 09:00-18:00

Burirum OPPO Service Center

อาคารเลขที่ 491/5 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 090-256-4580

เวลาเปิดให้บริการ: 09:00-18:00

Khonkaen OPPO Service Center

เซ็นทรัลขอนแก่น เลขที่ 99,99/1 ห้อง314 ชั้น3 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทร : 082-102-9464

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

Nakhon Ratchasima OPPO Service Center

เซ็นทรัลนครราชสีมา ห้องเลขที่ 251/1 ชั้น2 เลขที่990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา

เบอร์โทร : 090-302-4609

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

Roi-et OPPO Service Center

OPPO ServiceCenter ร้อยเอ็ด : 56/5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 095-668-7086

เวลาเปิดให้บริการ: 09:00-20:00

Sakonnakorn OPPO SERVICE CENTER

1342 ถนนรอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 093-468-3137

เวลาเปิดให้บริการ: 09:00-20:00

Ubon Ratchathani OPPO Service Center

เซ็นทรัลอุบลราชธานี ชั้น 2ห้อง 223 เลขที่311 ม.7 ตำบลแจระแม อ .เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 092-784-1901

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

Udonthani OPPO Service Center

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี 277/1-3,271/5 ชั้น 2 ห้องเลขที่ 222 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000

การให้บริการ : อัปเดตซอฟต์แวร์; ซ่อมฮาร์ดแวร์; ขายอุปกรณ์เสริม; การให้คำปรึกษา; ทำความสะอาดฟรี

เบอร์โทร : 094-423-8283

เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00

ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย สาขาซีคอนบางแค

607 ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ชั้น 2 ห้อง 241 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

เบอร์โทร : 02-074-7917

เวลาทำการ : ทุกวัน 10:30 – 19:30 น.

ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย สาขาซีคอนศรีนครินทร์

55 ศูนย์การค้าซีคอนศรีนครินทร์ ชั้น B1 ห้อง ITB09 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เบอร์โทร : 02-074-7915

เวลาทำการ : ทุกวัน 10.30 – 19.30 น.

ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย สาขาอาคารศรีเฟื่องฟุ้ง

1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง ชั้น 5 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทร : 02-236-5888, 085-481-2966

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8:30 – 18:00 น.

ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย สาขาเซียร์รังสิต

99 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ชั้น 4 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

เบอร์โทร : 02-986-7959

เวลาทำการ : ทุกวัน 10:30 – 19:30 น.

ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย สาขาเอ็มบีเคเซ็นเตอร์

ห้องเลขที่ PLA.F05.B009000 ชั้น 5 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทร : 02-064-4000

เวลาทำการ : ทุกวัน 10:30 – 19:30 น.

ศูนย์บริการแต่งตั้ง SVOA (สำนักงานใหญ่)

131 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

เบอร์โทร : 02-849-2777

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8:30 – 17:30 น.

ศูนย์บริการแต่งตั้ง SYNNEX (สำนักงานใหญ่)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เบอร์โทร : 02-553-8899

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 17.30 น

ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย สาขาขอนแก่น

58/262 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทร : 064-674-7939

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.

ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย สาขาพัทยา

190/25 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์ ชั้น 3 ห้อง 3R35-3R38 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

เบอร์โทร : 038-197-351 / 090-9805850

เวลาทำการ : ทุกวัน 10:30 – 19:30 น.

ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย สาขานครราชสีมา

1135/7-8 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทร : 044-248094 ,090-980-5210

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8:30 – 17:30 น.

ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย สาขานครศรีธรรมราช

89/11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

เบอร์โทร : 075-800-522, 098-347-6999

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.

ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย สาขาพิษณุโลก

49/39 ถนนชาญเวชกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

เบอร์โทร : 055-006-810

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8:30 – 17:30 น.

ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย สาขาหาดใหญ่

17 ถนนสยามซิตี้เซ็นเตอร์ 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เบอร์โทร : 064-5352461 ,074-810352

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8:30 – 17:30 น.

ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย สาขาสุราษฎร์ธานี

299/6-7 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

เบอร์โทร : 077-212-932-3

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8:30 – 17:30 น.

ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย สาขาอุบลราชธานี

425/12 ถนนอุปลีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เบอร์โทร : 045-210-994, 090-980-5807

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8:30 – 17:30 น.

ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย สาขาเชียงใหม่

300/3 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทร : 086-923-6666, 081-530-1000

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.

Call Center 02-294-3111

สาขา ขอนแก่น

33/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลริมบึง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทร : 0-43-221-300

เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ 9.00น. – 18.00น.

สาขา อุบลราชธานี

48/6-7 ซอย ธรรมวิธี4 ถนนธรรมวิธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เบอร์โทร : 0-453-11136

เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ 9.00น. – 18.00น.

สาขา ชลบุรี

64/24 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

เบอร์โทร : 0-38-285-319

เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ 9.00น. – 18.00น.

สาขา เชียงราย

บริษัท กวงยู จำกัด 183/47 ม.22 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

เบอร์โทร : 052020813

เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ 9.00น. – 18.00น.

สาขา นครปฐม

545 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

เบอร์โทร : 065-5439508

เวลาทำการ : ทุกวัน 9.00น. – 18.00น.

สาขา นครปฐม

420/8-10 เชียงใหม่แลนด์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เบอร์โทร : 0-53-282-009

เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ 8.30น. – 17.30น.

สาขา ลพบุรี

vivo service Lopburi 21/2 และ 21/5 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ 9.00น. – 18.00น. Monday to Saturday 9:00 AM to 6:00PM

เบอร์โทร : 036684683

สาขา นครราชสีมา

ห้างเซ็นทรัลนครราชสีมาเลขที่990-998ชั้น2ห้อง203ถนนมิตรภาพ-หนองคายตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา30000

เบอร์โทร : 044-012010

เวลาทำการ : ทุกวัน10.00น. – 20.00น.

สาขา เลย

Tesco Lotus 99 หมู่ 8 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ 9.00น. – 20.00น.

เบอร์โทร : 0-428-70031

สาขา อุดรธานี

Shop vivo Centralplaza Udonthani เลขที่ 227/1-3, 271/5 ถนน ประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

เบอร์โทร : 042111402

เวลาทำการ : ทุกวัน 10.30น. – 21.00น. Every day 10:30 AM to 09:00PM

สาขา สมุทรปราการ

vivo service ชั้น 4 อิมพีเรียลเวิล์ด สำโรง 999 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เบอร์โทร : +66(0)2019-6417

เวลาทำการ : ทุกวัน 11.00น. – 20.00น.

สาขา นครศรีธรรมราช

ตรงข้ามโรบินสัน 101/70 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

เบอร์โทร : 0-75-355-449, 0-75-355-450

เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ 9.00น. – 18.00น.

สาขา แพร่

9/3 หมู่9 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

เบอร์โทร : 0-54-063-934

เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ 9.00น. – 18.00น.

สาขา สกลนคร

Vivo service center ( Lotus sakonnakhon) 243 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

เบอร์โทร : 042-090360

เวลาทำการ : ทุกวัน 09.00น. – 20.00น. Every day 09:00 AM to 08:00PM

สาขา นครสวรรค์

1351/6 หมู่10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

เบอร์โทร : 0-56-000-693

เวลาทำการ : ทุกวัน 9.00น. – 18.00น.

สาขา สงขลา

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ห้อง 345/1 ชั้น 3 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เบอร์โทร : +66(0)74-805490, +66(0)91-0470115

เวลาทำการ : ทุกวัน 11.00น. – 20.00น.

สาขา ปราจีนบุรี

555/3 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

เบอร์โทร : 0-37-620-165

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 9.00น. – 18.00น. เสาร์ 9.00น. – 14.00น.

สาขา ปัตตานี

Vivo service center Pattani 2/104 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

เบอร์โทร : 0-95-4427916

เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ 10.00น. – 19.00น.

สาขา สงขลา

ตรงข้ามบ้านรถยนต์ สาขา 30 เมตร 8 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เบอร์โทร : +66(0)74-800-379

เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ 9.00น. – 18.00น.

สาขา ปทุมธานี

94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ห้องเลขที่ ITS 016 ชั้น 3F ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

เบอร์โทร : 0-2150-9299

เวลาทำการ : ทุกวัน 11.00น. – 20.00น.

สาขา พิษณุโลก

vivo Service center ชั้น2 ห้องเลขที่ 267 เลขที่ 9/99 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เบอร์โทร : 0-55-000-670

เวลาทำการ : จันทร์ -ศุกร์ 11.00น. – 21.00น. เสาร์ – อาทิตย์ 10.00น. – 21.00น.

สาขา กรุงเทพมหานคร

vivo service center ชั้น 4(ใกล้กับTokyu) มาบุญครอง 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทร : 0-2001-1046

เวลาทำการ : ทุกวัน 11.00น. – 20.00น.

สาขา ภูเก็ต

128/65 หมู่5 ถนนประชาสามัคคี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทร : 0-76-526-217

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 9.00น. – 17.30น. เสาร์ 9.00น. – 15.00น.

สาขา สมุทรปราการ

vivo service center ชั้น 4(ใกล้กับ อิมพีเรียล สำโรง ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เบอร์โทร : 0-2019-6417

เวลาทำการ : ทุกวัน 11.00น. – 20.00น.

สาขา ระยอง

บริษัทซีพีเอ็น ระยอง จำกัด เลขที่ห้อง225/5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

เบอร์โทร : 0-33-014-664

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 10.30น. – 21.00น. เสาร์ – อาทิตย์ 10.00น. – 21.00น.

สาขา ระยอง

vivo shop ชั้น2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2 160 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เบอร์โทร : 0-2872-4362

เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ 11.00น. – 20.00น.

สาขา ร้อยเอ็ด

75/14ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด45000

เบอร์โทร : 0-43-033-317

เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ 9.00น. – 18.00น.

สาขา นนทบุรี

vivo shop ชั้น2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสท์เกต บางใหญ่ ชั้น2 199,199/1-2 หมู่ที่6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11130

เบอร์โทร : 0-2106-3701

เวลาทำการ : ทุกวัน 11.00น. – 20.00น.

สาขา ลำปาง

272/11 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

เบอร์โทร : 0-540-10981

เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ 8.30น. – 17.30น.

สาขา บางกะปิ

vivo shop The Mall บางกะปิ เลขที่ 3522 (ห้อง A2-L8A ชั้น2 ) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

เบอร์โทร : 0-2022-4636

เวลาทำการ : ทุกวัน 11.00น. – 20.00น.

สาขา สุราษฎร์ธานี

ข้าง ๆ ที่ว่าการอำเภอเมือง 182/16 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

เบอร์โทร : 0-77-380-466

เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ 9.00น. – 17.30น.

สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์

Net smart shop ชั้น3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

เบอร์โทร : 0-2035-7272

เวลาทำการ : ทุกวัน 11.00น. – 20.00น.

สาขา หนองคาย

อัศวรรณช็อปปิ้งคอมเพล็ค 1 ล็อค P5-B-19,22 เลขที่ 309 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

เบอร์โทร : 0-420-80232

เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ 10.00น. – 20.00น.

สาขา จันทบุรี

ศูนย์การค้าเทสโกโลตัสจันทบุรี  เลขที่ห้อง(044pg074) 25/5  ถนนพระยาตรัง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี  22000

เบอร์โทร : 039 600 599

เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์9.30น. – 18.30น.

สาขา กาญจนบุรี

บริษัทกนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ จำกัด (ตรงข้ามร้านแว่นท็อปเจริญ) เลขที่ 15 ซอย 3 ถนนอู่ทอง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

เบอร์โทร : 0-34-910-217

เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ 9.00น. – 18.00น.

สาขา พระนครศรีอยุธยา

ชั้น 2 ห้อง MI37 ห้าง City Park 126 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

เบอร์โทร : 035-951251

เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ 10.00น. – 20.00น.

Wiko Call Center โทร 0-2020-3600   email: [email protected]

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง : 88/6-7 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เบอร์โทร : 02-020-3001

SiS Service Center (IT Mall)
เลขที่ 5 อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ห้องเลขที่ 30-31 ชั้นที่ 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร : 02-020-3000 ต่อ 4004 , 4014

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 151/15 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท-พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทร : 038-423-028

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 148 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทร : 045-244-522

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 114/65-66 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทร : 043-245-511, 043-245-588, 043-245-524

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
244 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร : 052-060-355

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 185/43 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 076-355-106-8

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 62 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทร : 074-559-082-4

แนะนำให้โทร    Tel: 66 (0) 2-715-6100  ก่อนโทรเข้าสาขา

สาขาหาดใหญ่

617/619 ถนนธรรมนูญวิธี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เบอร์โทร : 074-243-769

สาขาภูเก็ต

66/59 หมู่บ้านเทพธานี  ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  83000

เบอร์โทร : 076-204-087

สาขาสุราษฎร์ธานี

49/23-24 หมู่ที่2  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000

เบอร์โทร : 077-264-327

สาขาพัทยา

147/43 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20000

เบอร์โทร : 038-115-313

สาขาชลบุรี

64/9  ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

เบอร์โทร : 038-790-439

สาขาบางนา

1199/1 อาคาร รุ่งแสง ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เบอร์โทร : 02-399-0162-4

สาขาท่าพระ

130/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10600

เบอร์โทร : 02-476-1276

สาขาเดอะมอลล์ บางแค

518 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางแค ชั้น 1ห้องเลขที่ 1 เอส – แอล 17 18 19 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

เบอร์โทร : 02-454-9481-2

สาขาเอ็มควอเทียร์

622 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 3 พี 21 3เอส22 3พี23 ถนนสุขุมวิท แขวงตลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทร : 02-003-6150-2

สาขาสยามพารากอน

991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 2-49, 2-50,2-51 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10160

เบอร์โทร : 02-610-9665-6

สาขาเพชรบุรีตัดใหม่

2126 อาคารกรมดิษฐ ชั้น 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทร : 02-715-6100

สาขาเซ็นทรัลพระราม 9

9/9 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 9 ชั้นที่ 4 ห้อง 409/2-410 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10320

เบอร์โทร : 02-108-1061-2

สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

3522 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 1 เอส-ซี 14 เอส-ซี16 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10230

เบอร์โทร : 02-734-1717-9

สาขาวิภาวดีรังสิต

333 อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น G ห้องเลขที่ G1 และ G7 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทร : 02-272-3980-2

สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

30/9 ห้างสรรพสินเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน ชั้นที่ 1 ห้อง 4 เอ – ซี หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เบอร์โทร : 02-550-0678-9

สาขาโคราช

353/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000

เบอร์โทร : 044-256-865

สาขาขอนแก่น

126/67 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทร : 043-242-993

สาขาพิษณุโลก

258/45 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เบอร์โทร : 055-304-793

สาขาอุดรธานี

316 318 หมู่ที่ 7 ซ.บ้านโนนยาง ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000

เบอร์โทร : 042-181-511

สาขาเชียงใหม่

15/3 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่ – หางดง  ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50100

เบอร์โทร : 053-328-794-5

General Support  :  1800-011 138

ศูนย์ให้บริการในกรุงเทพฯเวสเทริน ดิจิตอล เซ็นเตอร์

604/3 ชั้น 2 พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ห้อง 2108 ถนนเพชรบุรี แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทร : 02-652-6510, 083-703-1821แฟกซ์: 02-652-6510

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.30 น.วันอาทิตย์: 11.00 – 16.00 น. *** ปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

สาขาเชียงใหม่

ร้าน OK COM ห้อง B115 ไอคอนสแควร์ 29 ถนนหัสดิเสวี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทร : 089-634-0606

เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น.

สาขาขอนแก่น

ร้าน KHONKAEN J-NET COMPUTER SHOP 250/1 ชั้น 3 ตึกคอมโฆษะ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทร : 043-338-9445 #106-107

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.30 น.วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.30 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการแจ้งซ่อมสินค้าได้ที่ LINE@

 ข้อมูลการแจ้งซ่อมสินค้าด้านอื่นๆ