วิธีการส่งเคลมสินค้า

ส่งเคลมสินค้าที่ ร้าน BaNANA

กรุณาเตรียมสินค้าและหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ

 • เตรียมสินค้าที่ต้องการเคลมพร้อมกล่องสินค้า,
 • ใบเสร็จจากบริษัท
 • เลขประจำตัวสินค้า Serial No.
 • หลักฐานการซื้อสินค้า
 • รวมถึงนำอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีผลต่อการใช้งาน ที่ทำให้เกิดอาการเสียมายังร้าน BaNANA

หากต้องการส่งเคลมอุปกรณ์เสริมของสินค้า

 • ให้นำกล่องสินค้า หรือ รูปถ่ายสินค้าที่เห็น imei หรือ Serial อย่างชัดเจน เพื่อประกอบการอนุมัติการเคลมสินค้า

ในกรณีที่สินค้าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 • ให้ลูกค้าสำรองข้อมูลอุปกรณ์ก่อนนำเข้าศูนย์บริการ และปลดล็อครหัสเครื่อง หรือ แจ้งรหัสแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับสินค้า

การส่งเคลมสินค้าโดยตรง ที่ศูนย์บริการของผลิตภัณฑ์สินค้า

หากท่านต้องการลดระยะเวลาในการเคลมสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสาขาของศูนย์บริการของผลิตภัณฑ์สินค้าดังกล่าวที่ใกล้บ้านท่าน

โดยตรวจสอบได้ที่ลิงค์ https://instore.bnn.in.th/servicecom7/servicelocations/

กรุณาเตรียมสินค้าและหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ

 • เตรียมสินค้าที่ต้องการเคลมพร้อมกล่องสินค้า,
 • ใบเสร็จจากบริษัท
 • เลขประจำตัวสินค้า Serial No.
 • หลักฐานการซื้อสินค้า
 • รวมถึงนำอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีผลต่อการใช้งาน ที่ทำให้เกิดอาการเสียมายังร้าน BaNANA

หากต้องการส่งเคลมอุปกรณ์เสริมของสินค้า

 • ให้นำกล่องสินค้า หรือ รูปถ่ายสินค้าที่เห็น imei หรือ Serial อย่างชัดเจน เพื่อประกอบการอนุมัติการเคลมสินค้า

ในกรณีที่สินค้าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 • ให้ลูกค้าสำรองข้อมูลอุปกรณ์ก่อนนำเข้าศูนย์บริการ และปลดล็อครหัสเครื่อง หรือ แจ้งรหัสแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับสินค้า

ส่งเคลมสินค้าประกันภัยของเรา   SevenScreenCare  ( 7 Screen Care )

หากท่านมีประกันภัยของเรา และต้องการใช้สิทธิ์เคลมประกันภัย 7 Screen Care

กรุณาเตรียมสินค้าและหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ

 • เตรียมสินค้าที่ต้องการเคลมพร้อมกล่องสินค้า, ใบเสร็จจากบริษัท, เลขประจำตัวสินค้า Serial No., หลักฐานการซื้อสินค้า
 • ในกรณีที่สินค้าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ลูกค้าสำรองข้อมูลอุปกรณ์ก่อนนำเข้าศูนย์บริการ และปลดล็อครหัสเครื่อง หรือ แจ้งรหัสแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับสินค้า
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการแจ้งซ่อมสินค้าได้ที่ LINE@

 ข้อมูลการแจ้งซ่อมสินค้าด้านอื่นๆ