มั่นใจได้มากกว่า เมื่อซื้อสมาร์ทโฟนทุกรุ่น ฟรี! ประกัน 2 + 5 ปี

SUPER7CarePlus รับประกันเครื่องเพิ่มในปีที่ 2 (2+5) ปี

โปรโมชั่น SUPER7CarePlus รับประกันเครื่องมือถือ Smartphone เพิ่มในปีที่ 2 (2+5 ปี) (iPhone ไม่เข้าร่วมรายการ)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ลูกค้าที่ซื้อสินค้า Smartphone รับสิทธิ์เพิ่มการรับประกันมือถือ Smartphone รุ่นที่ร่วมรายการ เป็น 7 ปี

เงื่อนไขการคุ้มครอง

 1. ขยายการรับประกันเครื่องจากเดิม 12 เดือน (จากศูนย์ของแบรนด์ต่างๆ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
 2. เพิ่มการรับประกันจากเดือน ที่ 13-24 จากบริษัท Comseven
  1. 2.1 รับประกันตัวเครื่อง Smartphone เท่านั้น โดย ไม่รวม แบตเตอรี่, สายชาร์จ, หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ
   2.2 รับประกันเฉพาะการชำรุด ที่เกิดจากการใช้งานในภาวะปกติเท่านั้น ไม่ครอบคลุม เครื่องตกหล่น ตกแตก ตกน้ำ มีความชิ้นทำให้
   2.3 ไม่สามารถใช้งานได้ (หากลูกค้าต้องการส่งเพื่อเช็คอาการต่างๆมีค่าใช้จ่ายในการส่งเคลม 300 บาท)
   2.4 การรับประกัน ไม่ครอบคลุมถึง รอยขีดข่วน เครื่อง บุบ งอ โค้ง หรือ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
   2.5 การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลต่างๆ ภายในเครื่อง เช่น ข้อมูลต่าง, รูปภาพ หรืออื่นๆ
   2.6 การรับประกัน ไม่ครอบคลุมถึง ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์, แมลง, การขนส่ง และภัยธรรมชาติต่างๆ
   2.7 การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อสินค้าถูก แกะ, ซ่อมแซม หรือ แก้ไข ดัดแปลงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยบุคคลหรือร้านค้า ซึ่งไม่ใช่ศูนย์บริการที่ผู้ผลิตแต่งตั้ง
 3. เพิ่มการรับประกันจากเดือน ที่ 25-84 จากบริษัท Comseven รับประกันเฉพาะ ซอฟต์แวร์

การรับบริการ

 1. เมื่อเกิดการซ่อมสินค้า ผู้รับสิทธิ์จะต้องเป็นคนเดียวกับผู้ซื้อสินค้า โดย ชื่อ-นามสกุล ลูกค้าในบัตรประชาชนและในใบเสร็จรับเงินต้องเป็นชื่อเดียวกัน ซึ่งผู้รับสิทธิ์ต้องแสดงบัตรประชาชนและใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันสิทธิ์
 2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีสิทธิ์คุ้มครอง ทางบริษัท Comseven จะดำเนินการซ่อมแซมสินค้ารุ่นเดิมให้
 3. เมื่อลูกค้าได้รับการซ่อมสินค้าไปแล้ว 1 ครั้ง ถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครองทันที ไม่สามารถนำสินค้ามารับริการซ่อมได้อีก (ยกเว้นอาการเดิมที่ส่งซ่อม จะรับประกันอีก 3 เดือน) (ถ้าหากนอกเหนือจากอาการเดิม จะมีค่าใช้จ่ายในการส่งเคลม 300 บาท)

หมายเหตุ

*กรณีเครื่องเสียในปีที่ 1 ลูกค้านำสินค้าส่งซ่อมที่ศูนย์ของแบรนด์นั้นๆ / หรือส่งผ่าน Comseven

*กรณีเครื่องเสียในปีที่ 2 ที่เป็นประกัน Comseven ลูกค้าต้องส่งซ่อมที่ Comseven เท่านั้น

2.1 โดยมีเครื่องสำรองทดแทนให้ใช้งานระหว่างดำเนินการซ่อมสินค้า (ระยะเวลาซ่อม ไม่เกิน 15 วัน)

2.2 โดยลูกค้าจะต้องนำหลักฐาน ใบเสร็จรับเงินและบัตรประชาชนมาในวันส่งซ่อม หากลูกค้าต้องการใช้เครื่องสำรองทดแทน สำหรับใช้งาน ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์แก่พนักงาน และกรอกแบบฟอร์มในการใช้เครื่องสำรองทดแทน พร้อมกับชำระ 300 บาท เป็นค่าส่งเครื่องทดแทนไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ (ระยะเวลา 2 วันทำการ ในการส่งเครื่องสำรองทดแทน) เมื่อสินค้าซ่อมเสร็จให้ลูกค้านำเครื่องมาคืนในวันที่มารับเครื่องซ่อม หากไม่นำเครื่องสำรองทดแทนมาคืน ทางบริษัทขอสวงนสิทธิ์ในการไม่คืนเครื่องซ่อมให้กับลูกค้า

2.3 กรณีที่สินค้ามีประกันหน้าจอแตกกับทาง Comseven หากมีการเคลมประกันจอแตกเกิดขึ้น สิทธิ์ในการรับประกันเครื่อง 7 ปี จะสิ้นสุดลงทันที

*หากลูกค้าต้องการส่งซ่อมนอกเงื่อนไขประกัน ลูกค้าต้องจ่ายค่าบริการในการตรวจเช็คเครื่อง 300 บาท/ครั้งในการส่ง โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าอะไหล่ในการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า

หมายเหตุ
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆอันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 • รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

Related Posts