มั่นใจได้มากกว่า เมื่อซื้อสมาร์ทโฟนทุกรุ่น ฟรี! ประกัน 2 + 5 ปี

มั่นใจได้มากกว่า เมื่อซื้อสมาร์ทโฟนที่ BaNANA

Super 7 CAREPLUS

 • มั่นใจได้มากกว่า เมื่อซื้อสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่ร้าน BaNANA / BKK / Kingkong Phone / Brand Shop By Comseven และ BNN.in.th ฟรีประกันสูงสุด 7 ปี!
 • Super 7CarePlus บริการรับประกันเครื่องมือถือ Smartphone เพิ่มในปีที่ 2 และดูแลซอฟต์แวร์ 7 ปี (สินค้า iPhone ไม่เข้าร่วมรายการ)
 • โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้า Smartphone ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป รับสิทธิ์เพิ่มสำหรับการรับประกัน Smartphone

เงื่อนไขการคุ้มครอง

ขยายการรับประกันเครื่องจากเดิม 12 เดือน (จากศูนย์ของแบรนด์ต่างๆ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) เพิ่มการรับประกันจากเดือน ที่ 13-24 จาก บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

 • รับประกันตัวเครื่อง Smartphone เท่านั้น โดย ไม่รวม แบตเตอรี่, สายชาร์จ, หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ
 • รับประกันเฉพาะการชำรุด ที่เกิดจากการใช้งานในภาวะปกติเท่านั้น ไม่ครอบคลุม เครื่องตกหล่น ตกแตก ตกน้ำ มีความชิ้นทำให้
 • ไม่สามารถใช้งานได้ (หากลูกค้าต้องการส่งเพื่อเช็คอาการต่างๆมีค่าใช้จ่ายในการส่งเคลม 300 บาท)
 • การรับประกัน ไม่ครอบคลุมถึง รอยขีดข่วน เครื่อง บุบ งอ โค้ง หรือ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลต่างๆ ภายในเครื่อง เช่น ข้อมูลต่าง, รูปภาพ หรืออื่นๆ
 • การรับประกัน ไม่ครอบคลุมถึง ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์, แมลง, การขนส่ง และภัยธรรมชาติต่างๆ
 • การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อสินค้าถูก แกะ, ซ่อมแซม หรือ แก้ไข ดัดแปลงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยบุคคลหรือร้านค้า ซึ่งไม่ใช่ศูนย์บริการที่ผู้ผลิตแต่งตั้ง

เพิ่มการรับประกันจากเดือน ที่ 25-84 จากบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) รับประกันเฉพาะ ซอฟต์แวร์

การรับบริการ Super 7CarePlus

 1. เมื่อเกิดการซ่อมสินค้า ผู้รับสิทธิ์จะต้องเป็นคนเดียวกับผู้ซื้อสินค้า โดย ชื่อ-นามสกุล ลูกค้าในบัตรประชาชนและในใบเสร็จรับเงินต้องเป็นชื่อเดียวกัน ซึ่งผู้รับสิทธิ์ต้องแสดงบัตรประชาชนและใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันสิทธิ์
 2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีสิทธิ์คุ้มครอง ทางบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการซ่อมแซมสินค้ารุ่นเดิมให้
 3. เมื่อลูกค้าได้รับการซ่อมสินค้าไปแล้ว 1 ครั้ง ถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครองทันที ไม่สามารถนำสินค้ามารับบริการ ซ่อมได้อีก (ยกเว้นอาการเดิมที่ส่งซ่อม จะรับประกันอีก 3 เดือน) (ถ้าหากนอกเหนือจากอาการเดิม จะมีค่าใช้จ่ายในการส่งเคลม 300 บาท)

หมายเหตุ

*กรณีเครื่องเสียในปีที่ 1 ลูกค้านำสินค้าส่งซ่อมที่ศูนย์ของแบรนด์นั้นๆ / หรือส่งผ่าน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

*กรณีเครื่องเสียในปีที่ 2 ที่เป็นประกัน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ลูกค้าต้องส่งซ่อมที่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

2.1 กรณีที่สินค้ามีประกันหน้าจอแตกกับทางบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หากมีการเคลมประกันจอแตกเกิดขึ้น สิทธิ์ในการรับประกันเครื่อง 7 ปี จะสิ้นสุดลงทันที

*หากลูกค้าต้องการส่งซ่อมนอกเงื่อนไขประกัน ลูกค้าต้องจ่ายค่าบริการในการตรวจเช็คเครื่อง 300 บาท/ครั้งในการส่ง โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าอะไหล่ในการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อบริการหลังการขาย 02-017-7778 หรือ Call Center 02-017-7770

หมายเหตุ
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆอันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 • รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

Related Posts

See More...