คอมเซเว่น ร่วมกับบริษัท เอซุส (ประเทศไทย) จัด “โครงการห้องคอมฯ ของหนู” ณ โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เอซุส (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องทุกปี ภายใต้ “โครงการห้องคอมฯ ของหนู” ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริจาคคอมพิวเตอร์ Asus จำนวน 21 เครื่อง รวมถึงปริ้นเตอร์ และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ให้กับโรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) จังหวัดพิจิตร ซึ่งนับว่าเป็นห้องที่ 11 แล้ว ตั้งแต่ที่ได้ดำเนินโครงการมา

 

หมายเหตุ
  • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆอันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  • รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

Related Posts

See More...