เงื่อนไข

  • สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนแลกรับเสื้อ
  • 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์ ของรางวัลจำนวนจำกัด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • คำตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นสิ้นสุด
  • เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น