ลงทะเบียนรับ Code ส่วนลด Samsung Galaxy S21 Series 5Gมือถือที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบัน


iPhoneSamsungHuaweiOPPOVivorealmeXiaomi


ตรวจสอบโค้ดในกรณีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “-” เช่น 081xxxxxxx)