ลงทะเบียนสำเร็จ

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

โค้ดพิเศษเฉพาะคุณจะถูกส่งไปยังอีเมลภายใน 3 วัน

อย่าลืมนำโค้ดที่ได้ไปใช้ในการ Pre-order เพื่อรับ The new Galaxy เป็นกลุ่มแรกของโลก ได้ที่ BaNANA ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 66 – 23 ก.พ. 66

กรณีไม่ได้รับอีเมลยืนยัน กรุณราตรวจสอบใน Junk Mail