ประกาศรายชื่อ Com7 TikTok Promoter Challenge 2022

ผู้ผ่านเข้าทั้งหมด 35 คน มีสิทธิ์ส่งคลิปที่ 2 เข้าประกวดและร่วมลุ้นรับรางวัลในรอบชิง ได้แก่

 1. มะลิ ดาวน์
 2. ณัฐณิชาช์ กรรณภูติ
 3. ชุติกาญจน์ บุญก่อเกื้อ
 4. สุริยุ สิทธิธร
 5. ฐิติศักดิ์ เครือวรรณ์
 6. ธีรนัย นกทอง
 7. โชติกา โอระนันท์
 8. กชกร อูปแก้ว
 9. ทิพวรรณ เครือคำอ้าย
 10. นภัทร เป้าอินทร์
 11. ภัทรภรณ์ สุภาพ
 12. วิภารัตน์ มณีทัพ
 13. พีชรียา เอี่ยมสำอางค์
 14. สุกัญญา เสนน้ำเที่ยง
 15. กฤษฎาภรณ์ แสนกล้า
 16. นพรัตน์ หลิมออปุน
 17. หัตถาภรณ์ โชติการณ์
 18. นราธร ปะโมะกัง
 1. อัมพวัน ปิ่นทองคำ
 2. ปรารถนา อิสรานุวงษา
 3. สุภาพร เหง้าสุวรรณ
 4. ธีรภัทร ห้องแก้ว
 5. ณัฐกาญจน์ สิริเวชพันธ์
 6. สุขุม
 7. จุฑามาศ ล้อมน้อย
 8. สุณิษา หมั่นการไร่
 9. ณัฐชา วงศ์ธิดา
 10. somrutai pilaon
 11. จริยา อิ่มเอิบ
 12. ไพรลิน นิยาทองหลาง
 13. ภาณุพัฒน์ เล้าพานิชวัฒนา
 14. สมพงษ์ บุญเวียง
 15. จุติพร กุมภะสิงห์
 16. อลงกรณ์ จอมสุริยะ
 17. ไพรลิน นิยาทองหลาง

รอบชิง
"Com7 TikTok Promoter Challenge 2022"

ลุ้นรับเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 55,000 บาท

พร้อมรับส่วนแบ่งจากยอดขายในทุกๆ การคลิกซื้อจากคลิปวิดีโอ

รางวัลขวัญใจ TikTok สำหรับผู้ที่ทำคลิปได้ยอด Love สูงที่สุด 3 อันดับแรก รับเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 30,000 บาท

รางวัล Popular Vote สำหรับผู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุด
ลำดับที่ 1 – 5 รับเงินรางวัล รางวัลละ  5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 25,000 บาท

กติกาการร่วมกิจกรรม
 1. เพียงทำคลิปวิดีโอสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 1 นาที “ชวนมาซื้อ iPhone 14 ที่...?” Studio7 | BaNANA | UStore by COM7 | BKK Digitally Yours | King Kong Phone | Bb BEYOND D-Box
 2. โพสต์ลง TikTok ของคุณ โดยสามารถเพิ่มเสียงเพลง ตัวหนังสือได้ตามสไตล์ตัวเอง โดยตัวหนังสือและเสียงเพลงจะต้องไม่ผิดลิขสิทธิ์ พร้อมใส่ Hashtag กิจกรรม #tiktokpromoterchallenge2022 และ Hashtag ประจำร้านตัวเอง #บานาน่า #Studio7 #ustorebycom7 #KingKongPhone #BKKDigitallyYours #BbBEYONDDBox
 3. เลือกคลิปสุดปัง 1 คลิป ส่งเข้าแข่งขัน ผ่านทาง Line@ COM7 TikTok Promoter หรือ https://lin.ee/ftqPdIZ

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

ส่งคลิปเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 ตุลาคม 2565
เปิดโหวต รางวัล Popular Vote ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565


เงื่อนไขการทำคลิป
 • คลิปที่ร่วมกิจกรรมต้องถ่ายภายในร้านเท่านั้น
 • พนักงาน ต้องใส่ฟอร์มพนักงานเท่านั้น
 • ไม่จำเป็นต้องเห็นพนักงาน
 • สินค้า Apple สามารถถ่ายได้เฉพาะที่เป็นตัว Demo
 • สามารถใส่เพลง ข้อความ การโพสต์ท่า การเต้นได้ตามสไตล์ของตนเอง
 • ตอบ comment ทุกๆ comment ในคลิป
 • คลิปต้องไม่มีการถ่ายภาพบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น
 • คลิปต้องไม่มีลักษณะดูหมิ่น หมิ่นประมาทบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ตลอดจนดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย หรือสนับสนุน ให้การช่วยเหลือในการกระทำผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เนื้อหาที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกแห่งรัฐ เนื้อหาที่มีลักษณะลามกอนาจาร หรือละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคล หรือขัดต่อกฎ ระเบียบ คำสั่ง กฎหมายและ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยที่ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวด้วยตนเองทั้งสิ้น
 • เนื้อหาและท่าทางจะต้องไม่แสดงออกทางด้านการเมือง
 • ห้ามพูดในแง่ลบกับแบรนด์เด็ดขาด ทั้งในโพสต์และคอมเมนต์
 • ห้ามผู้ร่วมกิจกรรมใช้รูป/คลิป ซ้ำกัน ไม่เช่นนั้นเราจำเป็นต้องตัดสิทธิ์โพสต์นั้น
 • ห้ามเปลี่ยน Username ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม
 • ห้ามเปลี่ยนสถานะโพสต์หรือลบโพสต์เด็ดขาด ต้องเป็นสาธารณะ (Public) เท่านั้น

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม รวมถึงวิธีการร่วมสนุกครบทุกข้อ
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง Line@ COM7 TikTok Promoter หรือคลิกที่นี่ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อมายืนยันสิทธิ์ด้วยตัวเองที่ Line@ COM7 TikTok Promoter หรือคลิกที่นี่ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00 น.
 • ผู้ร่วมกิจกรรม รับทราบและตกลงว่าคลิปวีดีโอที่ท่านบันทึกและส่งเข้ามาเพื่อร่วมกิจกรรมนี้ต้องไม่มีลักษณะดูหมิ่น หมิ่นประมาทบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ตลอดจนดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย หรือสนับสนุน ให้การช่วยเหลือในการกระทำผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เนื้อหาที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกแห่งรัฐ เนื้อหาที่มีลักษณะลามกอนาจาร หรือละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคล หรือขัดต่อกฎ ระเบียบ คำสั่ง กฎหมายและ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยที่ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวด้วยตนเองทั้งสิ้น โดยที่ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวด้วยตนเองทั้งสิ้น รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ท่านในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือรับของรางวัลจากกิจกรรมนี้ หากท่านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น ในบรรดาความเสียหาย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่มีผู้เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการทางกฎหมาย จากกรณีที่ท่านฝ่าฝืนกติกาและวิธีการร่วมสนุก โดยการนำเพลง (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) มาประกอบในคลิปวีดีโอและส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม อันเป็นข้อห้ามของการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 • คลิปวีดีโอทุกคลิปที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งมาร่วมกิจกรรมนี้ ท่านยินยอมและตกลงว่า สามารถนำไปใช้ในการโปรโมทผ่านช่องทางต่างๆ ของทาง บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่ทีมงานพิจารณาเห็นสมควร
 • กรณีหากมีเหตุใดๆ ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุสุดวิสัย) ที่ทำให้กิจกรรมนี้ไม่สามารถดำเนินไปได้ตามที่วางเอาไว้ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์เพียงผู้เดียวในการยกเลิก ยุติ หรือระงับกิจกรรมนี้ชั่วคราวได้ตามที่ทีมงานพิจารณาเห็นสมควร
 • ผู้ที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท จะต้องรับผิดชอบชำระ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
 • ห้ามซื้อไลค์, Boost Post หรือกระทำการใดๆ ที่จะทำให้ยอดไลค์สูงเป็นพิเศษเด็ดขาด
 • พนักงานสำนักงานใหญ่ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (หากมี) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ตลอดจนส่งมอบของรางวัล หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้
© Copyright 2022 Com7 Public Company Limited All Rights Reserved.