BaNANA FRANCHISE REGISTRATION

ลงทะเบียนเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์

*สามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามโทร.

คุณพชระ 097-2326308 | คุณสุทธิพงษ์ 092-4744246 | คุณอมรวรรณ 081-8157665 | คุณอาณัฐพล 083-0466154

ชื่อ - นามสกุล :

บริษัท :

หมายเลขบัตรประชาชน :

วันหมดอายุ :

วันเกิด :

อีเมล :

ID LINE :

โทรศัพท์มือถือ :

โทรศัพท์ออฟฟิศ :

แฟกซ์ :

ที่อยู่จดทะเบียน (บริษัท / หจก. / ร้านค้า)

ที่อยู่ :

ตำบล :

อำเภอ :

จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

เอกสารประกอบการสมัคร

ภ.พ. 20หนังสือรับรองบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านรายละเอียดวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองเอกสารอื่นๆ