ประโยชน์สำหรับการเช่าสินค้ากับเรา

บริการครบวงจร
ให้บริการรวดเร็ว มีบริการจัดส่ง ติดตั้ง
ลงโปรแกรมพื้นฐาน รีโมทช่วยเหลือ
เมื่อมีปัญหาในการใช้งาน

สินค้ามาตราฐาน
สินค้าให้เลือกหลากหลายได้มาตรฐาน
จากศูนย์สินค้าอย่างเป็นทางการ
ของแบรนด์ดังทั่วโลก

เลือกระยะเวลาได้
สามารถเลือกระยะเวลา ในการเช่า
ได้ ทั้งรายวัน หรือ รายเดือน
(ระยะเวลา 3, 6,12 เดือน)

ประโยชน์สำหรับการเช่าสินค้ากับเรา

บริการครบวงจร

ให้บริการรวดเร็ว มีบริการจัดส่ง ติดตั้ง ลงโปรแกรมพื้นฐาน รีโมทช่วยเหลือ เมื่อมีปัญหาในการใช้งาน

สินค้ามาตราฐาน

สินค้าให้เลือกหลากหลายได้มาตรฐาน จากศูนย์สินค้าอย่างเป็นทางการ ของแบรนด์ดังทั่วโลก

เลือกระยะเวลาได้

สามารถเลือกระยะเวลา ในการเช่าได้ ทั้งรายวัน หรือ รายเดือน (ระยะเวลา 3, 6,12 เดือน)

คุณกำลังสนใจเช่าอุปกรณ์ IT กับเราใช่ไหม? กรุณาแจ้งเวลาที่คุณสะดวกให้เราติดต่อกลับ

ประเภทสินค้าที่ต้องการเช่า Notebookอื่นๆ
จำนวนสินค้าที่ต้องการเช่า
เวลาที่สะดวกติดต่อ 9:00-13:00 น.13:00-18:00 น.สะดวกทุกเวลา
คุณกำลังสนใจเช่าอุปกรณ์ IT กับเราใช่ไหม? กรุณาแจ้งเวลาที่คุณสะดวกให้เราติดต่อกลับ
ประเภทสินค้าที่ต้องการเช่า Notebookอื่นๆ
จำนวนสินค้าที่ต้องการเช่า
เวลาที่สะดวกติดต่อ 9:00-13:00 น.13:00-18:00 น.สะดวกทุกเวลา

รายการสินค้า Rent IT

ทางเลือก
เมื่อสิ้นสุด
การเช่า

เมื่อถึงวันสิ้นสุดรอบ
การชำระเงินที่ 36 เดือน
(ระยะสัญญาปรับเปลี่ยนได้)
ผู้ใช้จะมีทางเลือก 3 ทาง

1. คืนอุปกรณ์
ผู้ใช้จะต้องคืนเครื่อง
เมื่อถึงกำหนดสิ้นสุด
ระยะการชำระเงิน
2. เปลี่ยนใหม่
ผู้ใช้สามารถชำระเงิน
ในจำนวนเท่าเดิมเพื่อเช่าใช้
อุปกรณ์เดิมต่อไป หรือ
เพิ่มยอดชำระเงินต่อเดือน
ให้สูงขึ้นเพื่อเปลี่ยนไปใช้งาน
ชุดอุปกรณ์ใหม่ที่ดีกว่า

3. ซื้อสินค้า
สามารถชำระค่าผลิตภัณฑ์
ที่เหลือเพื่อเป็นเจ้าของ
อุปกรณ์ได้
ทางเลือกเมื่อสิ้นสุดการเช่า

เมื่อถึงวันสิ้นสุดรอบการชำระเงินที่ 36 เดือน (ระยะสัญญาปรับเปลี่ยนได้) ผู้ใช้จะมีทางเลือก 3 ทาง

1. คืนอุปกรณ์

ผู้ใช้จะต้องคืนเครื่องเมื่อถึงกำหนดสิ้นสุดระยะการชำระเงิน

2. เปลี่ยนใหม่

ผู้ใช้สามารถชำระเงินในจำนวนเท่าเดิมเพื่อเช่าใช้อุปกรณ์เดิมต่อไป หรือเพิ่มยอดชำระเงินต่อเดือนให้สูงขึ้นเพื่อเปลี่ยนไปใช้งานชุดอุปกรณ์ใหม่ที่ดีกว่า

3. ซื้อสินค้า

สามารถชำระค่าผลิตภัณฑ์ที่เหลือเพื่อเป็นเจ้าของอุปกรณ์ได้

 1.  สินค้าหลากหลาย สภาพดี พร้อมใช้งาน
 2.  รับสินค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมง*
 3.  ขออนุมัติวงเงินเครดิตภายใน 24 ชั่วโมง*
 4.  ฟรี โปรแกรม Microsoft Office 365 ของแท้ ในเครื่อง
 5.  ฟรี โปรแกรม Microsoft Team Call Conference
 6.  ฟรี กระเป๋าใส่ Notebook / เคส iPad ตลอดระยะเวลาการเช่า
 7.  หากสินค้ามีปัญหา สามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายในภายใน 3 วัน
 8.  หากมีปัญหาในการใช้งาน ทางบริษัทฯ มีทีมงาน Remote ให้ความช่วยเหลือ
 9.  ค่าใช้จ่ายในการเช่า สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ผู้เช่าได้ 100%

หมายเหตุ *เมื่อเอกสารครบถ้วน *เฉพาะเวลาทำการ *เฉพาะพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

 1.  การเช่า จำนวนขั้น ต่ำ 5 เครื่อง ขึ้นไป
 2.  ระยะเวลาในการเช่าเริ่มต้นแบบรายวัน และหากมีการยกเลิกก่อนกำหนด ต้องชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับการเช่ารายเดือน
 3.  การเช่าต้องชำระค่าธรรมเนียมดูแลเครื่อง 500 บาท / เครื่อง
 4.  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่า หากบริษัทฯ ผู้เช่า ต้องการสินค้า มีข้อเสนอพิเศษมอบให้
 5.  กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้ปากกา หรือ คีย์บอร์ด สำหรับใช้งาน ร่วมกับ iPad ทางบริษัทฯ มีจัดจำหน่าย
 1.  หนังสือรับรองบริษัท มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
 2.  สำเนา ภ.พ. 20
 3.  ชื่อ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมลล์
 4.  สินค้ารุ่นที่ต้องการพร้อมจำนวน
 5.  ส่งมาที่ [email protected]