Apple Watch SE

เก่งเข้าตา ราคาโดนใจ

มาพร้อมคุณสมบัติอันทรงพลังที่จะช่วยให้คุณต่อติด
กับทุกเรื่อง แอ็คทีฟ มีสุขภาพดี และปลอดภัยอยู่เสมอ
ยิ่งถ้าใช้รุ่นที่มีระบบเซลลูลาร์ คุณก็ไปไหนมาไหนได้
โดย
ไม่ต้องพกโทรศัพท์ บอกเลยว่า มีอะไรเยอะ
ในราคาสบายกระเป๋ากว่าที่คิด

ช้อปออนไลน์

Apple Watch SE

เก่งเข้าตา
ราคาโดนใจ

มาพร้อมคุณสมบัติอันทรงพลังที่จะช่วยให้คุณต่อติดกับทุกเรื่อง แอ็คทีฟ มีสุขภาพดี และปลอดภัยอยู่เสมอ ยิ่งถ้าใช้รุ่นที่มีระบบ
เซลลูลาร์ คุณก็ไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องพกโทรศัพท์
บอกเลยว่า มีอะไรเยอะ ในราคาสบายกระเป๋ากว่าที่คิด

ช้อปออนไลน์

ฟิตเนส

พบกับที่สุดของคู่หู
ออกกำลังกาย
ของคุณ

ติดตามกิจกรรมประจำวันและวัดการ
ออกกำลังกายโปรดทุกรูปแบบได้อย่างแม่นยำ แม้แต่ใต้น้ำอ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย

การออกกำลังกาย ปรับแต่งการวัดค่าสำหรับ
ทุกอย่าง ตั้งแต่การวิ่งและการออกกำลังแบบเข้มข้นสลับช้าเร็ว ไปจนถึงโยคะและพิลาทิส

ฟิตเนส

พบกับที่สุดของคู่หูออกกำลังกาย
ของคุณ

ติดตามกิจกรรมประจำวันและ
วัดการออกกำลังกายโปรด
ทุกรูปแบบได้อย่างแม่นยำ
แม้แต่ใต้น้ำอ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย

การออกกำลังกาย ปรับแต่งการวัดค่าสำหรับทุกอย่าง ตั้งแต่การวิ่งและการออกกำลังแบบเข้มข้นสลับช้าเร็ว ไปจนถึงโยคะและพิลาทิส

การออกกำลังกาย ปรับแต่งการวัดค่าสำหรับ
ทุกอย่าง ตั้งแต่การวิ่งและการออกกำลังแบบ
เข้มข้นสลับช้าเร็ว ไปจนถึงโยคะและพิลาทิส

ต่อติดอยู่เสมอ

จะอยู่ที่ไหน
ก็รู้ทันไปซะหมด

ในรุ่นที่มาพร้อมระบบเซลลูลาร์อ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย
คุณสามารถรับสาย
ส่งข้อความ
สตรีม Apple Musicอ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย และคุยกับ Siri ได้
โดยไม่ต้องมีโทรศัพท์อยู่กับตัว

ต่อติดอยู่เสมอ

จะอยู่ที่ไหน
ก็รู้ทันไปซะหมด

ในรุ่นที่มาพร้อมระบบเซลลูลาร์อ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย คุณสามารถรับสาย ส่งข้อความ สตรีม Apple Musicอ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย และคุยกับ Siri ได้ โดยไม่ต้องมีโทรศัพท์
อยู่กับตัว

สุขภาพ

นาฬิกาเรือนนี้ดีต่อใจ

สุขภาพหัวใจ รับการแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจ เร็วหรือช้าอ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย

ความปลอดภัย Apple Watch SE มาพร้อม
SOS ฉุกเฉินอ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย และการตรวจจับการล้ม จึงสามารถติดต่อบริการฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือให้กับคุณ
ในเวลาที่ต้องการ

แอปการนอนหลับ สร้างตารางเวลาและกิจวัตร
ก่อนเข้านอนที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการนอนของตัวเอง

สุขภาพ

นาฬิกาเรือนนี้ดีต่อใจ

สุขภาพหัวใจ รับการแจ้งเตือนอัตรา
การเต้นของหัวใจเร็วหรือช้า รวมถึง
จังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมออ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย

ความปลอดภัย Apple Watch SE
มาพร้อม SOS ฉุกเฉินอ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย และการตรวจจับการล้ม จึงสามารถติดต่อบริการฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือให้กับคุณในเวลา
ที่ต้องการ

แอปการนอนหลับ สร้างตารางเวลาและกิจวัตรก่อนเข้านอนที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการนอนของตัวเอง

สุขภาพ

นาฬิกาเรือนนี้ดีต่อใจ

สุขภาพหัวใจ รับการแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจเร็วหรือช้า รวมถึงจังหวะการเต้นที่ไม่สม่ำเสมออ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย

ความปลอดภัย Apple Watch SE
มาพร้อม SOS ฉุกเฉินอ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย และการตรวจจับการล้ม จึงสามารถติดต่อบริการฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือให้กับคุณในเวลา
ที่ต้องการ

แอปการนอนหลับ สร้างตารางเวลาและกิจวัตรก่อนเข้านอนที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการนอนของตัวเอง

หน้าปัดนาฬิกา

บ่งบอก
ความเป็นตัวคุณ
บนจอภาพ

จอภาพ Retina ที่มีขนาดใหญ่กว่า Series 3 เกิน 30%
ให้คุณเห็นข้อมูลและแอปบน
หน้าปัดนาฬิกาได้มากขึ้น
เพียงแค่เหลือบมอง

การแชร์หน้าปัด ค้นพบหน้าปัดนาฬิกาใหม่ๆ ทางออนไลน์หรือใน App Storeอ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย แล้วแชร์กับเพื่อนๆ หรือครอบครัวได้เลย

การแชร์หน้าปัด ค้นพบหน้าปัดนาฬิกาใหม่ๆ
ทางออนไลน์หรือใน App Storeอ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย แล้วแชร์กับเพื่อนๆ หรือครอบครัวได้เลย

หน้าปัดนาฬิกา

บ่งบอก
ความเป็นตัวคุณ
บนจอภาพ

จอภาพ Retina ที่มีขนาดใหญ่กว่า Series 3 เกิน 30% ให้คุณเห็นข้อมูลและแอปบนหน้าปัดนาฬิกาได้มากขึ้นเพียงแค่เหลือบมอง

การแชร์หน้าปัด ค้นพบหน้าปัดนาฬิกาใหม่ๆ ทางออนไลน์หรือใน App Storeอ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย แล้วแชร์กับเพื่อนๆ หรือครอบครัวได้เลย

การตั้งค่าครอบครัว

จับคู่ดูแลกัน

ตั้งค่านาฬิกาให้กับญาติที่ไม่มี iPhone เพื่อให้พวกเขา
ใช้งานแอปข้อความ โทรศัพท์ และคุณสมบัติด้าน
ความปลอดภัยต่างๆ ได้อ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย

การตั้งค่าครอบครัว

จับคู่ดูแลกัน

ตั้งค่านาฬิกาให้กับญาติที่ไม่มี iPhone เพื่อให้พวกเขาใช้งานแอปข้อความ โทรศัพท์ และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ ได้อ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย

การตั้งค่าครอบครัว

จับคู่ดูแลกัน

ตั้งค่านาฬิกาให้กับญาติที่ไม่มี iPhone เพื่อให้พวกเขาใช้งานแอปข้อความ โทรศัพท์ และคุณสมบัติ
ด้านความปลอดภัยต่างๆ ได้อ้างถึงการปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย

ทำไมต้อง Apple Watch

สุดยอดอุปกรณ์สำหรับชีวิตสุขภาพดี

สุขภาพ

รับการแจ้งเตือน
เกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจ ติดตามการนอนหลับ และ
โทรขอความช่วยเหลือได้
อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน

ฟิตเนส

ติดตามกิจกรรม

ประจำวันทั้งหมด

ของคุณ และวัดการ
ออกกำลังกายโปรด
ของคุณอย่างแม่นยำ

การเชื่อมต่อ

รับสายและข้อความ ฟังเพลง ใช้งาน Siri ทั้งหมดนี้จาก
ข้อมือคุณ

ปรับแต่งให้เป็นคุณ

เพิ่มสายใหม่เพื่อเปลี่ยนลุคของคุณ แล้วยัง
ค้นพบ

ปรับแต่ง และแชร์
หน้าปัดนาฬิกา
ได้เลย

เปรียบเทียบ

Apple Watch
รุ่นไหนที่ใช่สำหรับคุณ

ชื่อผลิตภัณฑ์
Apple Watch Series 7
Apple Watch SE
Apple Watch Series 3
รูปภาพ
สี
อะลูมิเนียม
อะลูมิเนียม
อะลูมิเนียม
สแตนเลสสตีล
สแตนเลสสตีล

ไม่มี

ไม่มี

ข้อมูลสั้นๆ
จอภาพ
ออกซิเจนในเลือด
อัตราการเต้นของหัวใจ
การโทรฉุกเฉินทั่วโลก
การตรวจจับการล้ม
มาตรวัดความสูงแบบทำงานตลอด
รองรับการเชื่อมต่อระบบเซลลูลาร์
การตั้งค่าครอบครัว
การตั้งค่าครอบครัว

สายนาฬิกา

เปลี่ยนสาย เปลี่ยนลุค

สายที่สลับเปลี่ยนได้มีให้เลือกหลายสไตล์ หลายวัสดุ และหลากหลายสีสัน คุณจึงหา
ลุคที่ใช่สำหรับช่วงเวลาที่ต้องการ
ได้ง่ายๆ

AppleCare+

บริการช่วยเหลือ
จากผู้เชี่ยวชาญ
และความคุ้มครอง

ที่เพิ่มขึ้น

  • บริการที่ผ่านการรับรองจาก Apple

  • สิทธิพิเศษในการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ
    ของ Apple

  • ความคุ้มครองด้านความเสียหาย
    จากอุบัติเหตุ

การปฏิเสธความรับผิดทางกฎหมาย

ความสามารถในการทนน้ำ: Apple Watch Series 3, Apple Watch SE และ Apple Watch Series 7 มีความสามารถในการทนน้ำที่ระดับ 50 เมตร ตามมาตรฐาน ISO 22810:2010 ซึ่งหมายถึงอาจสามารถใช้ในกิจกรรมน้ำตื้น เช่น การว่ายน้ำในสระหรือทะเล แต่ไม่ควรใช้ในการดำน้ำลึก การเล่นสกีน้ำ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำที่มีความเร็วสูงหรือต้องอยู่ในน้ำที่ลึกกว่าระดับน้ำตื้น

ระบบเซลลูลาร์และระบบไร้สาย: ต้องมีแผนบริการระบบไร้สายสำหรับบริการระบบเซลลูลาร์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม การเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการเครือข่าย ไม่รองรับการใช้งานโรมมิ่งในต่างประเทศ ตรวจสอบผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายที่เข้าร่วมและคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ได้ที่ apple.com/th/watch/cellular ดูคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่ support.apple.com/th-th/HT207578

Apple Music: การใช้งาน Apple Music ต้องมีการสมัครสมาชิก

SOS ฉุกเฉิน: Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS + Cellular) และ Apple Watch SE (รุ่น GPS + Cellular) สามารถใช้การเชื่อมต่อระบบเซลลูลาร์สำหรับ SOS ฉุกเฉิน การใช้ SOS ฉุกเฉินบน Apple Watch ที่ไม่มีการเชื่อมต่อระบบเซลลูลาร์ จำเป็นต้องมี iPhone ของคุณอยู่ใกล้ๆ หากไม่มี iPhone ของคุณอยู่ใกล้ๆ Apple Watch จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi‑Fi ที่รู้จัก และคุณต้องตั้งค่าการโทรผ่าน Wi‑Fi ไว้แล้ว

App Store: แอปสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store

การตั้งค่าครอบครัว: คุณสมบัติบางประเภทอาจใช้ไม่ได้หาก Apple Watch ได้รับการตั้งค่าผ่านทางคุณสมบัติ "การตั้งค่าครอบครัว" ต้องมีแผนบริการระบบไร้สายสำหรับบริการระบบเซลลูลาร์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายที่เข้าร่วมและคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ได้ที่ apple.com/th/watch/cellular

ความสามารถในการทนการแตกร้าว: ความสามารถในการทนการแตกร้าวเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า

ความสามารถในการทนฝุ่น: Series 7 ผ่านการรับรองการทนฝุ่นที่ระดับ IP6X

แอปออกซิเจนในเลือด: การวัดค่าด้วยแอปออกซิเจนในเลือดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานทางการแพทย์ รวมถึงเพื่อวินิจฉัยตนเองหรือปรึกษาแพทย์ แต่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านฟิตเนสและสุขภาพที่ดีโดยทั่วไปเท่านั้น

การโทรฉุกเฉินทั่วโลก: คุณสมบัติการโทรฉุกเฉินทั่วโลกต้องใช้กับ Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS + Cellular) หรือ Apple Watch SE (รุ่น GPS + Cellular) ดูรายชื่อประเทศและภูมิภาคที่รองรับได้ที่ apple.com/th/watchos/feature-availability

การชาร์จที่เร็วขึ้น: Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2021 โดยใช้ Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 7 (รุ่น GPS + Cellular) รุ่นก่อนการผลิตจริง กับสายชาร์จเร็วแบบแม่เหล็กเป็น USB‑C สำหรับ Apple Watch (รุ่น A2515) และอะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple USB‑C ขนาด 20 วัตต์ (รุ่น A2305) รวมถึง Apple Watch Series 6 (รุ่น GPS) และ Apple Watch Series 6 (รุ่น GPS + Cellular) กับสายชาร์จแบบแม่เหล็กสำหรับ Apple Watch (รุ่น A2255 และ A2256) และอะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple USB ขนาด 5 วัตต์ (รุ่น A1385) โดย Apple Watch แต่ละเรือนจับคู่กับ iPhone หนึ่งเครื่อง ทั้งนี้อุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการทดสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เวลาในการชาร์จแตกต่างกันตามภูมิภาค การตั้งค่า และปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม และผลลัพธ์จริงจะแตกต่างออกไป

(PRODUCT)RED: รายได้ส่วนหนึ่งจากทุกการจำหน่าย (PRODUCT)RED มอบให้กับกองทุนโลก

สาย: สายขึ้นอยู่กับความพร้อมในการวางจำหน่าย

การใช้งานร่วมกัน: Apple Watch ต้องใช้กับ iPhone 6s หรือใหม่กว่า ที่ใช้ iOS เวอร์ชั่นล่าสุด

ความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติต่างๆ: คุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ คุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการบางประเภทอาจใช้ไม่ได้ในบางภูมิภาคหรือบางภาษา ดูรายการทั้งหมดได้ที่ apple.com/th/watchos/feature-availability