สร้างผลงานชิ้นเยี่ยม 

สิ่งที่ให้มาด้วย

แอปพลิเคชัน

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Outlook

การให้บริการ

พื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 1 TB ต่อ 1 ท่าน

แอปพลิเคชันระดับพรีเมียม

ใช้งาน Skype ได้ 60 นาทีต่อเดือน​*

* การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสถานที่ 

แอปพลิเคชันระดับพรีเมียมสำหรับ Office 365 Home

ยกระดับการใช้งาน Office 365 ด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานด้านการสร้างสรรค์โดยเฉพาะ รวมรายการโปรดที่คุณต้องการไว้ในที่เดียวกัน—เพื่อโอกาสในการสร้างสรรค์ผลใหม่ๆได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ฟีเจอร์ Ink Editor บน Microsoft Word

ใช้ปากกาเพื่อขีดเขียนและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเป็นธรรมชาติบน Microsoft Word โดยตรง ขีดทับเพื่อลบข้อความ, วงกลมล้อมรอบเพื่อเลือก, และเปลี่ยนเป็นปากกาเน้นข้อความโดยอัตโนมัติ แก้ไขเอกสารอย่างรวดเร็วด้วยปากกาดิจิทัลเท่านั้น*2​

*จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ Office 365 เสียก่อน
2จำเป็นต้องใช้แท็บเล็ตหรือ PC ที่มีหน้าจอแบบสัมผัส ปากกาซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมนั้นมีจำหน่ายแยกต่างหาก

การวาดด้วยปากกาบน Power Point

เพียงแค่หยิบปากกาแบบดิจิทัล* ขึ้นมา จากนั้นก็เริ่มแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขียนให้กลายเป็นตัวอักษรบนแล็บท็อปหรือ PC ของคุณได้อย่างง่ายดาย เปลี่ยนข้อความจากลายมือคุณ หรือรูปร่างๆต่างๆให้กลายเป็นแผนภาพที่ทันสมัยบนสไลด์ได้ เปลี่ยนมาใช้ปากกาแทนแป้นพิมพ์ ช่วยให้คุณสามารถประหยัดเวลาทำงานไปได้มากกว่าครึ่ง 

*จำเป็นต้องสมัครสมาชิก Office 365 และใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส ปากกาซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมนั้นมีจำหน่ายแยกต่างหาก

การคำนวณงบประมาณบน Excel 

ตรวจสอบและติดตามสถานะการเงินได้ง่ายๆด้วยเทมเพลตบน Excel ช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดระเบียบข้อมูลทางการเงินส่วนตัวของได้อย่างมืออาชีพ ด้วยสูตรต่างๆที่ออกแบบมาอย่างเป็นหมวดหมู่ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวมไปถึงบัญชีเงินออมได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

*จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ Office 365 เสียก่อน
2จำเป็นต้องใช้แท็บเล็ตหรือ PC ที่มีหน้าจอแบบสัมผัส ปากกาซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมนั้นมีจำหน่ายแยกต่างหาก

ฟีเจอร์ Ink Editor บน Microsoft Word

ใช้ปากกาเพื่อขีดเขียนและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเป็นธรรมชาติบน Microsoft Word โดยตรง ขีดทับเพื่อลบข้อความ, วงกลมล้อมรอบเพื่อเลือก, และเปลี่ยนเป็นปากกาเน้นข้อความโดยอัตโนมัติ แก้ไขเอกสารอย่างรวดเร็วด้วยปากกาดิจิทัลเท่านั้น*2​

*จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ Office 365 เสียก่อน
2จำเป็นต้องใช้แท็บเล็ตหรือ PC ที่มีหน้าจอแบบสัมผัส ปากกาซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมนั้นมีจำหน่ายแยกต่างหาก

การวาดด้วยปากกาบน Power Point

เพียงแค่หยิบปากกาแบบดิจิทัล* ขึ้นมา จากนั้นก็เริ่มแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขียนให้กลายเป็นตัวอักษรบนแล็บท็อปหรือ PC ของคุณได้อย่างง่ายดาย เปลี่ยนข้อความจากลายมือคุณ หรือรูปร่างๆต่างๆให้กลายเป็นแผนภาพที่ทันสมัยบนสไลด์ได้ เปลี่ยนมาใช้ปากกาแทนแป้นพิมพ์ ช่วยให้คุณสามารถประหยัดเวลาทำงานไปได้มากกว่าครึ่ง 

*จำเป็นต้องสมัครสมาชิก Office 365 และใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส ปากกาซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมนั้นมีจำหน่ายแยกต่างหาก

การคำนวณงบประมาณบน Excel 

ตรวจสอบและติดตามสถานะการเงินได้ง่ายๆด้วยเทมเพลตบน Excel ช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดระเบียบข้อมูลทางการเงินส่วนตัวของได้อย่างมืออาชีพ ด้วยสูตรต่างๆที่ออกแบบมาอย่างเป็นหมวดหมู่ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวมไปถึงบัญชีเงินออมได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

*จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ Office 365 เสียก่อน
2จำเป็นต้องใช้แท็บเล็ตหรือ PC ที่มีหน้าจอแบบสัมผัส ปากกาซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมนั้นมีจำหน่ายแยกต่างหาก

ฟีเจอร์ Ink Editor บน Microsoft Word

ใช้ปากกาเพื่อขีดเขียนและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเป็นธรรมชาติบน Microsoft Word โดยตรง ขีดทับเพื่อลบข้อความ, วงกลมล้อมรอบเพื่อเลือก, และเปลี่ยนเป็นปากกาเน้นข้อความโดยอัตโนมัติ แก้ไขเอกสารอย่างรวดเร็วด้วยปากกาดิจิทัลเท่านั้น*2

*จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ Office 365 เสียก่อน
2จำเป็นต้องใช้แท็บเล็ตหรือ PC ที่มีหน้าจอแบบสัมผัส ปากกาซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมนั้นมีจำหน่ายแยกต่างหาก

การวาดด้วยปากกาบน Power Point

เพียงแค่หยิบปากกาแบบดิจิทัล* ขึ้นมา จากนั้นก็เริ่มแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขียนให้กลายเป็นตัวอักษรบนแล็บท็อปหรือ PC ของคุณได้อย่างง่ายดาย เปลี่ยนข้อความจากลายมือคุณ หรือรูปร่างๆต่างๆให้กลายเป็นแผนภาพที่ทันสมัยบนสไลด์ได้ เปลี่ยนมาใช้ปากกาแทนแป้นพิมพ์ ช่วยให้คุณสามารถประหยัดเวลาทำงานไปได้มากกว่าครึ่ง 

*จำเป็นต้องสมัครสมาชิก Office 365 และใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส ปากกาซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมนั้นมีจำหน่ายแยกต่างหาก

การคำนวณงบประมาณบน Excel 

ตรวจสอบและติดตามสถานะการเงินได้ง่ายๆด้วยเทมเพลตบน Excel ช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดระเบียบข้อมูลทางการเงินส่วนตัวของได้อย่างมืออาชีพ ด้วยสูตรต่างๆที่ออกแบบมาอย่างเป็นหมวดหมู่ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวมไปถึงบัญชีเงินออมได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

*จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ Office 365 เสียก่อน
2จำเป็นต้องใช้แท็บเล็ตหรือ PC ที่มีหน้าจอแบบสัมผัส ปากกาซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมนั้นมีจำหน่ายแยกต่างหาก

ยังตัดสินใจไม่ได้?
ให้เราช่วยคุณสิ

BEST VALUE

BEST VALUE

Office 365
Home

ทำงานบนระบบ Windows, Mac, iOS และ Android​ 1

สูงสุด
6
คน

ทำงานบนระบบ Windows, Mac, iOS และ Android​ 1

แอปพลิเคชัน:

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Outlook

แอปพลิเคชันระดับพรีเมียม

สิ่งที่ให้มาด้วย:

Outlook

พื้นที่เก็บข้อมูลคลาวด์

พื้นที่เก็บข้อมูลบน
OneDrive

1 TB ต่อ 1 ท่าน

การให้บริการ

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

แชทหรือโทรศัพท์

แอปพลิเคชัน:

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

พื้นที่เก็บข้อมูลคลาวด์

พื้นที่เก็บข้อมูลบน
OneDrive

การให้บริการ

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

BEST VALUE

Office 365
Personal

ทำงานบนระบบ Windows, Mac, iOS และ Android​ 1


1
ท่าน

ทำงานบนระบบ Windows, Mac, iOS และ Android​ 1

APPS

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Outlook

แอปพลิเคชันระดับพรีเมียม

สิ่งที่ให้มาด้วย:

Outlook

CLOUD STORAGE

OneDrive
Cloud Storage

1 TB

SERVICES

Tech
Support

แชทหรือโทรศัพท์

1 iOS และ Android จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างหาก

คุ้มค่ากว่า
Office 365 Home

ข้อดีของ Office 365 คือ สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง 6 คน – เรียกใช้งานได้ทุกที่ ทุเริ่มแชร์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้แล้ววันนี้กเวลา

วิธีการติดตั้ง
Office 365 Home

วิธีการติดตั้งบน PC

วิธีการติดตั้งบน Mac/iPad ของคุณ

ด้วย Office 365 Home

สร้างผลงานชิ้นเยี่ยม

เลือกแอปพลิเคชัน Office เวอร์ชันพรีเมียมที่คุณชอบ เช่น Word, Excel, PowerPoint, OneNote หรือ Outlook เพื่อสร้างสรรค์,ทำงานร่วมกัน,แก้ไข และแบ่งปันผลงานชิ้นเยี่ยมของคุณกับคนอื่น ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบเรียลไทม์

เข้าไฟล์ส่วนตัวของคุณได้จากทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

พื้นที่เก็บข้อมูลคลาวด์ขนาด 1 TB ช่วยให้คุณสามารถบันทึก, แก้ไข และแบ่งปันไฟล์ของคุณจากอุปกรณ์ทุกชิ้นได้อย่างปลอดภัย

จัดระเบียบชีวิตของคุณ

การจัดระเบียบและอัปเดตแอปพลิเคชัน Office ที่ผสมผสานระหว่างความอัจฉริยะ,ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลบน OneDrive ขนาด 1 TB ช่วยให้คุณสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย

ป้องกันความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ของคุณ

ป้องกันความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ของคุณด้วยระบบตรวจจับแรนซัมแวร์ และตัวช่วยกู้คืนไฟล์ของ OneDrive พร้อมกับระบบป้องกันไวรัสและฟิชชิงขั้นสูงของ Outlook.com