ช้อปดีมีคืน ช้อปไอที ที่ BaNANA ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000.- คืนภาษีสูงสุด 10,500.-

ช้อปดีมีคืน ช้อปไอที แก็ตเจ็ต มือถือ ที่ BaNANA หรือ BaNANA Online ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท คืนภาษีให้นักช้อปสูงสุด 10,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565

ช้อปซื้อ 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุดเท่าไหร่?

คิดตามจำนวนเงินที่ซื้อ และอัตราภาษีคืนตามระดับ “เงินได้สุทธิ” ในแต่ละปี โดยมีโอกาสได้รับเงินคืนภาษีสูงสุดตามระดับ “เงินได้สุทธิต่อปี” ดังนี้

 • เงินได้สุทธิต่อปี 0 -150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิคืนภาษี
 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001 – 300,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 5% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001 – 500,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 10% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001 – 750,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 15% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001 – 1,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 20% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001 – 2,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 25% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001 – 5,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 30% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษีเงินได้ 35% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

หลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้ใช้สิทธิช้อปดีมีคืน

 • กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านบานาน่า ทุกสาขา

หมายเหตุ
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆอันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 • รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

Related Posts