โปรโมชั่นบัตรเครดิต iPhone 13 ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 ต.ค. 2564

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

โปรโมชั่นบัตรเครดิตสำหรับ iPhone 13 ทุกรุ่น เฉพาะทำรายการที่หน้าร้านบานาน่าเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ
  • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆอันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  • รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

Related Posts