Pre-Register Now!! PlayStation Game Final Fantasy 7 Remake

Pre-Register Now!! PlayStation Game Final Fantasy 7 Remake

Pre-Register Now!! PlayStation Game Final Fantasy 7 Remake

Pre-Register Now!! PlayStation Game Final Fantasy 7 Remake
สุดยอดเกมในตำนานที่นำกลับมาสร้างใหม่
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2563 (เตรียมวางจำหน่าย วันที่ 3 มี.ค. 2563)
พร้อมรับ Special Bonus: Summon Materia: Choco Chic

ชุด 1 PS4-G: FINAL FANTASY VII REMAKE STANDARD EDITION (R3)(EN) ราคา 1,890.-

 • FINAL FANTASY VII REMAKE game

ชุด 2 PS4-G: FINAL FANTASY VII REMAKE DELUXE EDITION (R3)(EN) ราคา 2,490.-

 • FINAL FANTASY VII REMAKE game
 • Artbook
 • Mini-Soundtrack
 • Steelbook
 • Cactuar Summon Materia DLC

ชุด 3 PS4-G: FINAL FANTASY VII REMAKE 1ST CLASS EDITION (R3)(EN) ราคา 10,990.-

 • FINAL FANTASY VII REMAKE game
 • Play Arts Kai Cloud Strife & Hardy Daytona
 • Artbook
 • Mini-Soundtrack
 • Steelbook
 • Cactuar Summon Materia DLC
 • Carbuncle Summon Materia DLC

หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนแสดงความสนใจสินค้าโดยจำกัดสิทธิ์เพียง 1 รายการ เท่านั้น
• การลงทะเบียนแสดงความสนใจดังกล่าว สามารถทำได้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
• การลงทะเบียนแสดงความสนใจล่วงหน้า เป็นเพียงการแสดงความสนใจสินค้าเท่านั้น ยังมิได้หมายความถึงการได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสินค้าอย่างสมบูรณ์
• เมื่อใกล้ถึงเวลาที่สินค้าวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนแสดงความสนใจสินค้าล่วงหน้า เป็นกลุ่มแรก
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ แก้ไข ยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดตามสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพนักงานได้ที่ ณ จุดขาย
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ (ผิด/ ตก ยกเว้น)

หมายเหตุ
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆอันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 • รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

Related Posts