ร่วมสนุกตอบคำถาม “ยกตัวอย่าง 1 ใน 5 เหตุผลที่ทำให้คุณหลงรัก Modern PC พร้อมบอกเหตุผลว่า เพราะอะไรถึงเลือกคำตอบนี้” ใครที่ตอบคำถามได้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด มีสิทธิ์รับของรางวัล คือ บัตรสตาร์บัค จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200 บาท มูลค่ารวม 1,000 บาท

ลงทะเบียนร่วมสนุก

ตอบคำถาม "ยกตัวอย่าง 1 ใน 5 เหตุผลที่ทำให้คุณหลงรัก Modern PC พร้อมบอกเหตุผลว่า เพราะอะไรถึงเลือกคำตอบนี้

เพื่อนๆสามารถดูเข้าไปอ่านรายละเอียด 5 เหตุผลที่ทำให้คุณหลงรัก Modern PC ได้ที่ https://instore.bnn.in.th/modern-pc-march19/

ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 19 มิ.ย.62 – 23 มิ.ย.62
คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้โดนใจมากที่สุดเป็นผู้โชคดี จำนวน 5 ท่าน วันที่ 24 มิ.ย.62 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 25 มิ.ย.62 เวลา 16.00 น. ผ่านทางช่องทาง LINE@ BaNANA

หมายเหตุ:

  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
  • เมื่อร่วมกิจกรรม ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับในกติกาของกิจกรรมนี้แล้ว และ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ เหมาะสมอย่างเช่น การใช้ ชื่อ และ นามสกุล เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง สื่ออินเตอร์เนต สื่อสิ่งพิมพ์ และ อื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าร่วมสนุก และรางวัลตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผลการตัดสินทั้งหมด ถือเป็นสิทธิ์ขาดตามดุลพินิจของคณะกรรมการ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด