สินค้าและโปรโมชั่น

โปรโมชั่น Notebook

แล้วพบกันในงาน BaNANA COMSALE @ COMMART ที่ Bitec Bangna Hall 98 – 99 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2566

โปรโมชั่น Desktop

แล้วพบกันในงาน BaNANA COMSALE @ COMMART ที่ Bitec Bangna Hall 98 – 99 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2566

โปรโมชั่น Microsoft

แล้วพบกันในงาน BaNANA COMSALE @ COMMART ที่ Bitec Bangna Hall 98 – 99 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2566

โปรโมชั่น DIY

แล้วพบกันในงาน BaNANA COMSALE @ COMMART ที่ Bitec Bangna Hall 98 – 99 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2566

โปรโมชั่น Com Set

แล้วพบกันในงาน BaNANA COMSALE @ COMMART ที่ Bitec Bangna Hall 98 – 99 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2566

โปรโมชั่น Monitor

แล้วพบกันในงาน BaNANA COMSALE @ COMMART ที่ Bitec Bangna Hall 98 – 99 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2566

โปรโมชั่น Gaming Gear

แล้วพบกันในงาน BaNANA COMSALE @ COMMART ที่ Bitec Bangna Hall 98 – 99 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2566

โปรโมชั่น Gaming Chair

แล้วพบกันในงาน BaNANA COMSALE @ COMMART ที่ Bitec Bangna Hall 98 – 99 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2566

โปรโมชั่น Audio

แล้วพบกันในงาน BaNANA COMSALE @ COMMART ที่ Bitec Bangna Hall 98 – 99 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2566

โปรโมชั่น Network & IoT

แล้วพบกันในงาน BaNANA COMSALE @ COMMART ที่ Bitec Bangna Hall 98 – 99 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2566