ร่วมสนุกตอบคำถามเกี่ยวกับงาน BaNANA Mobile Sale 2020 Up to 80%  ใครที่ตอบคำถาม ได้ถูกต้องและโดนใจคณะกรรมการมากที่สุด มีสิทธิ์รับของรางวัล ถุงผ้า BaNANA จำนวน 10 รางวัล!!!

ลงทะเบียนร่วมสนุกตอบคำถาม

1. งาน BaNANA Mobile Sale 2020 Up to 80% จัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไร
* : (required)
20 - 24 มกราคม 256327 - 31 มกราคม 256330 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 25636 - 10 มีนาคม 2563
2. งาน BaNANA Mobile Sale 2020 Up to 80% จัดขึ้นที่ไหน * : (required)
สำนักงานใหญ่บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)ซีคอนศรีนครินทร์เมกา บางนาHall 98-99 ศูนย์การประชุม และนิทรรศการไบเทค บางนา
3. ถ้าเลือกซื้อสินค้าได้เพียง 1 อย่างภายใน งาน BaNANA Mobile Sale 2020 Up to 80% ให้กับคนพิเศษคุณจะซื้อสินค้าใด และซื้อให้ใคร ? * : (required)

เพื่อนๆสามารถดูเข้าไปอ่านรายละเอียด >>> http://bit.ly/2vlcw6u

ระยะเวลาร่วมสนุกวันที่ 29  มกราคม 2563  –  2  กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้โดนใจมากที่สุด จำนวน 2 ท่าน ใน วันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี  วันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ผ่าน Timeline บนช่องทาง Line@BaNANAitshop

หมายเหตุ:

  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
  • เมื่อร่วมกิจกรรม ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับในกติกาของกิจกรรมนี้แล้ว และ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ เหมาะสมอย่างเช่น การใช้ ชื่อ และ นามสกุล เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง สื่ออินเตอร์เนต สื่อสิ่งพิมพ์ และ อื่นๆ ซึ่งทางบริษัทฯถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าร่วมสนุก และรางวัลตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผลการตัดสินทั้งหมด ถือเป็นสิทธิ์ขาดตามดุลพินิจของคณะกรรมการ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของรางวัลทุกกรณี