กิจกรรมพิเศษ BaNANA Cosplayer Contest 2022

BaNANA เชิญเหล่า Cosplayer ร่วมสนุกในงาน BaNANA Big Bonus Game Verse ช็อป สนุก ทะลุทุกจักรวาล @ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 และ 30 กรกฎาคม 2565 ชิงของรางวัล มูลค่ารวม 37,000 บาท

ของรางวัล

 • PlayStation 5 Digital Edition มูลค่า 13,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง (วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565)
 • Nintendo Switch Console Neon Red/Blue มูลค่า 10,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง (วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565)
 • Onex Gaming Chair GE300 Black มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 2 ตัว (วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 และ วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565)

กติกาการประกวด

 1. แต่ง Cosplay ตัวละครในเกม Console หรือ Mobile เกมใดก็ได้
 2. ไม่จำกัดอายุ / ไม่จำกัดเพศ
 3. ชุด Cosplay ที่แต่งต้องไม่ล่อแหลมหรือไม่ขัดกับศีลธรรม และไม่มีวัตถุอันตราย
 4. ลงทะเบียน บริเวณ Backdrop หน้างาน ตามวันที่กำหนด
 5. แชะ! ถ่ายรูป โพสท่าสวยๆ ภายในงาน
  แชร์! โพสรูปลงใน Comment กิจกรรม BaNANA Cosplayer Contest 2022 บน Facebook เพจ BaNANA พร้อมกับเขียนบรรยาย Concept + แรงบันดาลใจ พร้อมใส่ Hastag #BaNANACosplayerContest2022
 6. ผู้ที่เข้าประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

เกณฑ์การตัดสิน : ผู้ที่มียอดไลค์รูปสูงสุด

การแข่งขันประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 PlayStation5 Digital Edition มูลค่า 13,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง
 • รางวัลที่ 2 Onex Gaming Chair GE300 Black มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ตัว

ระยะเวลาเข้าร่วม

 • ลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00 – 18:00 น. (ภายในงาน)
 • ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2565 (ปิดนับคะแนน วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. )
 • ประกาศผลวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. หน้าเพจ Facebook BaNANA
 • รับรางวัลวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 16.00 น. ที่งาน BaNANA Big Bonus GameVerse @ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

รอบที่ 2

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 Nintendo Switch Console Neon Red/Blue มูลค่า 10,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง
 • รางวัลที่ 2 Onex Gaming Chair GE300 Black 5,990 บาท จำนวน 1 ตัว

ระยะเวลาเข้าร่วม

 • ลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00 – 18:00 น. (ภายในงาน)
 • ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 (ปิดนับคะแนน วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. )
 • ประกาศผลวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. หน้าเพจ Facebook BaNANA
 • รับรางวัลวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 16.00 น. ที่บริษัทคอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

หมายเหตุ:

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของรางวัลในทุกกรณี
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
 • หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัลตามข้อมูลที่ผู้ได้รับรางวัลลงทะเบียนไว้ หรือไม่มีการติดต่อกลับจากผู้ได้รับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
  ผู้ได้รับรางวัลและได้รับการติดต่อยืนยันจากบริษัทฯ แล้วจะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 15 วัน
 • เมื่อร่วมกิจกรรม ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับในกติกาของกิจกรรมนี้แล้ว และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ เหมาะสมอย่างเช่น การใช้ ชื่อ และ นามสกุล เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ ซึ่งทางบริษัทฯถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าร่วมสนุก และรางวัลตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลการตัดสินทั้งหมด ถือเป็นสิทธิ์ขาดตามดุลพินิจของคณะกรรมการ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆอันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 • รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

Related Posts

See More...