โปรโมชั่นผ่อน BaNANA E-QUIP TGS2019

โปรโมชั่นบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อ เมื่อซื้อสินค้าเกมมิ่งเกียร์ 5,000.- ขึ้นไป
ที่งาน Thailand Game Show 2019

เงื่อนไข : ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน เมื่อซื้ออุปกรณ์เสริม 5,000.- ขึ้นไป และ เมื่อซื้อเครื่องเล่นเกม,Notebook, DIY 8,000.- ขึ้นไป

หมายเหตุ
  • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆอันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  • รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

Related Posts

See More...